POLSKI | DEUTSCH

Produkty

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktowąIzolacje wewnętrzne pianką PUR

Natrysk pianek poliuretanowych to technika nanoszenia warstw izolacji bezpośrednio na powierzchni izolowanego obiektu. Natrysk wykonuje się przy pomocy odpowiednich maszyn wysokociśnieniowych dozujących komponenty w stosunku 1:1 objętościowo, umożliwiających dobre wymieszanie dwóch składników systemu poliuretanowego i prawidłowe natryśnięcie kolejnych warstw izolacji.

Izolowanie metodą natrysku jest bardzo wygodnym i skutecznym sposobem izolacji termicznej budynków nie wymagającym stosowania mocowań warstwy izolacyjnej. Jest doskonałym sposobem na ocieplenie takich obiektów budowlanych jak:


Izolacje zewnętrzne pianką PUR

Polega na bezszwowym wielowarstwowym natrysku piany poliuretanowej PUR oraz farby odpornej na działanie promieni UV (światło słoneczne). Natryśnięta pianka natychmiast utwardza się ściśle przylegając do podłoża i wchodząc we wszystkie szczeliny. Warstwa utwardzonej pianki stanowi jednocześnie warstwę szczelną na wodę opadową. Proces izolowania i uszczelniania zachodzi tu jednoczenie. Izolowane dachy powinny mieć minimum 3% spadek, zapewniający swobodne spływanie wody z konstrukcji dachowej.

Renowacja powierzchni dachowych metodą bezpośredniego natrysku piany poliuretanowej zapewnia doskonałą izolację. Metoda ta eliminuje konieczność usuwania starego pokrycia, a co za tym idzie zmniejsza koszty naprawy (konieczność usuwania i utylizacji odpadów).

Metoda natrysku staje się coraz bardziej popularna przy naprawach starych dachów, szczególnie w obiektach przemysłowych. Dachy te mogą być pokrywane bez konieczności usuwania starego pokrycia. Metoda ta pozwala zminimalizować koszt naprawy dachu nawet o 50%.


Izolacje powłokami polimocznikowymi

Metoda natrysku staje się coraz bardziej popularna przy naprawach starych dachów, szczególnie w obiektach przemysłowych. Dachy te mogą być pokrywane bez konieczności usuwania starego pokrycia. Metoda ta pozwala zminimalizować koszt naprawy dachu nawet o 50%.


 

Nasi partnerzy: